KP Granica Terespol - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • PP:II RUNDA : TOP B.P. - GRANICA 1-2** lll RUNDA Młodz.R.P. - GRANICA 5-2
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Lutnia Piszczac - LKS Milanów 6:2
 • Unia Żabików - ŁKS Łazy 1:1
 • Kujawiak Stanin - Olimpia Okrzeja 1:1
 • Huragan Międzyrzec Podlaski - Sokół Adamów 1:2
 • Grom Kąkolewnica - Tytan Wisznice 8:0
 • Unia Krzywda - KP Granica Terespol 1:0
 • Bizon Jeleniec - KS Bad Boys Zastawie 4:1
 •        

Ostatnie spotkanie

Młodzieżówka Radzyń PodlaskiKP Granica Terespol
Młodzieżówka Radzyń Podlaski 5:2 KP Granica Terespol
2018-11-11, 12:00:00
     
spotkanie pucharowe

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

Logowanie

PROSZĘ ZAZNACZYĆ

TERESPOL REKLAMA

Facebook

SPONSORZY

SPONSOR GŁÓWNY STRONY

^^^^^^^

                 

 

 

 

Strony internetowe

 

 

 

Rekord13905wejść31.10.14

Buttony

Partnerzy

TEKST DO OBRAZKA

TEKST DO OBRAZKA

 

 

 

OKRĘGOWE ZPN

 

TEKST DO OBRAZKATEKST DO OBRAZKA

 

Kalendarium

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

Wyszukiwarka

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
mirek3000
status Gadu-Gadu

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 98, wczoraj: 1475
ogółem: 4 908 672

statystyki szczegółowe

Regulamin BOZPN

 


 
 BIALSKOPODLASKI OKRĘGOWY

Z W I Ą Z E K  P I Ł K I  N O Ż N E J

Tel./ fax: /083/ 3432915

CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

CZŁONEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

R  E  G  U  L  A  M  I  N

 

ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W PIŁCE NOŻNEJ

BIALSKOPODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 

na sezon 2010/2011

 

 

 

 

 

BIAŁA PODLASKA   -  Sierpień   2010

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

-----------------------------

§ 1

 I.  Niniejszy regulamin obejmuje rozgrywki piłki nożnej w klasach rozgrywkowych Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

            W sezonie 2010/2011 rozgrywki prowadzone są w następujących klasach rozgrywkowych:

 

1. Klasa okręgowa seniorów               - 1 grupa licząca 14 zespołów;

2. Klasa „A” seniorów             - 1 grupa licząca 12 zespołów;

3. Klasa „B” seniorów             - 2 grupy liczące do 12 zespołów;

4. Klasa Okręgowa Juniorów              - 1 grupa zaw. ur. w 1992r. i młodsi;

5. Klasa „A” Juniorów             - 1 grupa zaw. ur. w 1992r. i młodsi;

6. Klasa „B” Juniorów                         - 2 grupy zaw. ur. w 1992r. i  młodsi

7. Okręgowa Liga Juniorów młodszych           - wg zgłoszeń zaw. ur. w = 1994r.i młodsi;

8. Okręgowa Liga Trampkarzy starszy- wg zgłoszeń zaw. ur. w 1996r. i młodsi;

9. Okręgowa Liga Młodzik starszy      - wg zgłoszeń zaw. ur. w 1998r. i młodsi;

10. Okręgowa Liga Orlika starszego /- wg zgłoszeń zaw. ur. w 2000r

11. Okręgowa Liga Żaka                 - wg zgłoszeń zaw. ur. 2002 r.

12. Puchar Polski         - zespoły klas B, A, klasy Okręgowej

II. W rozgrywkach prowadzonych przez Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej uczestniczą drużyny Klubów Sportowych wymienionych w pkt. I ppkt 1- 8 i 11 , które otrzymały licencje uprawniającą do udziału w tych rozgrywkach od sezonu 2010/2011.

§ 2

1.      Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

 

2.   Rozgrywki o mistrzostwo klas wymienionych w § 1 pkt. 1 – 8 prowadzone są systemem dwurundowym: mecz i rewanż w rundach jesień 2010 i wiosna 2011 roku.;

3.  Rozgrywki Pucharu Polski odbywają się systemem pucharowym do wyłonienia zdobywcy pucharu, który uczestniczy w ½ finału na szczeblu wojewódzkim (mecz i rewanż)

 1. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy związkowe.
 2. Kluby upoważnione do wystawienia drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych mają obowiązek pisemnego potwierdzenia udziału w rozgrywkach w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca każdego roku. ze szczególnym uwzględnieniem kategorii młodzieżowych, lig i klas w których chcą uczestniczyć na formularzu BOZPN z podaniem nazwisk szkoleniowców

6.      Jeśli Klub wycofa z rozgrywek drużynę w trakcie trwania sezonu piłkarskiego, to zostanie ukarany karą finansową, zgodnie z § 36 ust. 6, zaś drużyna zostanie zdegradowana o dwie klasy niżej.

§ 3

 1. W rozgrywkach o mistrzostwo klasy okręgowej, „A” i „B” wszystkich grup przed zawodami seniorów winny odbyć się zawody juniorów jako tzw. „przedmecz”;
 2. Nie wystawienie zgłoszonej do rozgrywek drużyny juniorów na przedmecz powoduje ukaranie klubu karą finansową zgodnie z § 36 ust. 5 oraz zweryfikowanie meczu juniorów – walkowerem;
 3. Zgodnie z decyzją Zarządu BOZPN kluby sportowe, biorące udział w rozgrywkach mistrzowskich seniorów w sezonie 2010/2011 muszą posiadać niżej wymienione ilości drużyn młodzieżowych:

a/  klasy okręgowej - 2 drużyny;

b/  klasy „A” i „B” -  po 1 drużynie.

 1. Klub klasy okręgowej i klasy A, który w sezonie 2010/2011 nie zgłosi do rozgrywek żadnej drużyny młodzieżowej nie zostanie dopuszczony do rozgrywek seniorów, Klub klasy B na pisemny wniosek na jeden sezon może być przez Prezydium Zarządu BOZPN zwolniony z obowiązku posiadania zespołu młodzieżowego;
 2. Klub, który w trakcie trwania sezonu wycofa z rozgrywek drużynę młodzieżową i przez to nie spełni warunków ust. 4 zostanie ukarany kara finansową zgodnie z § 36 ust. 6, zaś drużyna  seniorów wycofana przez Wydział Gier z rozgrywek, rozpoczyna rozgrywki w następnym sezonie w klasie niżej.

§ 4

Prowadzenie rozgrywek, nadzór, organizację i czuwanie nad należytym przestrzeganiem przepisów gry w piłkę nożną, uchwał PZPN ,LZPN i BOZPN oraz niniejszego regulaminu należą do Wydziałów Gier i Dyscypliny oraz Kolegium Sędziów Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Bialskopodlaski okręgowy Związek Piłki Nożnej jako organ prowadzący rozgrywki jest jedynym władnym organem do uchwalania, w oparciu o obowiązujące przepisy – uchwał dotyczących rozgrywek prowadzonych w oparciu o niniejszy regulamin.

§ 5

Organizator imprezy powinien spełniać warunki nałożone na niego przez ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. "o bezpieczeństwie imprez masowych". Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia rundy jesiennej i wiosennej jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 7 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez lub przeprowadzenie imprez w okresie jednego roku (art. 9 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) należy przedstawić na żądanie właściwych władz związkowych oraz sędziego zawodów, obserwatora lub delegata. Zapis ten dotyczy wyłącznie organizatorów imprez masowych w rozumieniu art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Rozdział  II

Pola  gry

--------------

§ 6

 1. Wydział Gier BOZPN prowadzi wykaz obiektów sportowych i dokonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami  weryfikacji pól gry pod względem przydatności do gry w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
 2. W weryfikacji każdego zgłoszonego do rozgrywek obiektu sportowego bierze udział komisja w składzie przedstawiciela Wydziału Gier i Kolegium Sędziów BOZPN przy udziale przedstawiciela klubu. Z przeprowadzonej weryfikacji komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach dla klubu i BOZPN.
 3. Protokół z weryfikacji obiektu sportowego powinien znajdować się w szatni sędziowskiej lub innym miejscu na terenie tego obiektu i w razie żądania przedstawiony niezwłocznie do wglądu sędziemu zawodów obserwatorowi lub delegatowi.
 4. W przypadku nie przygotowania pola gry do zawodów, klub zostanie ukarany karą finansową, określoną w § 36 ust. 9 oraz karą walkoweru.
 5. Zawody mistrzowskie muszą być rozgrywane tylko na zweryfikowanych polach gry na sezon rozgrywkowy 2010/ 2011 w danej klasie rozgrywkowej.
 6. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i niezależnych od gospodarza zawodów przeszkód, uniemożliwiających rozegranie meczu na wyznaczonym polu gry, gospodarz zawodów ma obowiązek przenieść zawody na inny obiekt odpowiadający warunkom podanym w pkt. 1. Niniejsze zarządzenie dotyczy sytuacji w klubie, gdy w najbliższej miejscowości są jeszcze inne pola gry i w tym samym dniu nie będą rozgrywane na nich zawody wyższej rangi.
 7. Dopuszcza się rozgrywanie spotkań mistrzowskich bez udziału publiczności, kiedy w danej miejscowości lub najbliższej okolicy brak jest obiektu spełniającego warunki bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r.
 8. W sezonie 2010/2011 obowiązują następujące ryczałty za weryfikację pól gry:

- I i II LWJ                 - 60,- zł + koszty przejazdu;

- klasa okręgowa A i B     - koszty przejazdu wg poniższych stawek

 do 15 km   -  20 zł,

  16 – 30 km   -  30 zł,

 powyżej 30 km  - 45 zł

    Opłata ryczałtowa jest jednorazowa bez względu na ilość pól gry zgłoszonych do weryfikacji  przez     dany klub.

Rozdział III

Z a w o d n i c y

---------------------

§ 7

 1. W rozgrywkach wszystkich klas rozgrywkowych i pucharowych, mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni /twardy druk/, potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier BOZPN pod rygorem utraty punktów walkowerem.
 2. Zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika do klubu może nastąpić jedynie w przypadku spełnienia przez zawodnika następujących warunków:

a/ zostanie uznany przez lekarza za zdolnego do uprawiania piłki nożnej.

b/ nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu, lub jest zwolniony z poprzedniego klubu

c/ w przypadku zawodnika amatora, który wyrazi chęć uprawiania piłki nożnej oraz     reprezentowania  barw danego klubu przez podpisanie karty zgłoszenia oraz deklaracji gry amatora w klubie w danym sezonie piłkarskim. Zawodnik, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych /nie ukończone 18 lat/ deklarację gry amatora podpisują  rodzice lub prawni opiekunowie.

d/   ukończył  9  lat.

 1. Uprawnienie do gry na sezon 2010/2011może otrzymać zawodnik uprzednio zgłoszony i potwierdzony do danego klubu. Potwierdzenie zgłoszenia zawodnika nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa w rozgrywkach.
 2. Listy zgłoszeń zawodników, w celu uprawnienia do rozgrywek na sezon 2010/2011, należy dostarczyć do BOZPN najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.
 3. W rozgrywkach klasy okręgowej, musi grać przez cały mecz 2 (dwóch) zawodników do lat 21 od rundy wiosennej 3 (trzech), zaś w klasie A  seniorów musi grać 2(dwóch)od rundy wiosennej 3 (trzech) zawodników młodzieżowych do lat 21, zaś w klasie „B” przez cały mecz musi występować  3 /trzech/ zawodników młodzieżowych do 21 lat.  W sezonie 2010/2011 za zawodnika do lat 21 uważa się urodzonego w 1990 roku i młodszego. Za zawodnika młodszego ( poniżej 21 lat) uważa się zawodnika, który ukończył 16 lat. W przypadku kontuzji zawodnika do lat 21 należy wprowadzić innego zawodnika, tak, aby przez cały mecz grała odpowiednia ilość zawodników do lat 21, jak na początku zawodów. W sytuacji, gdy zawodnika lub zawodników do lat 21 nie będzie można zastąpić innym lub innymi zawodnikami do lat 21 z powodu wyczerpania limitu zmian, drużyna będzie kontynuować spotkanie w 10, 9, 8 czy 7 osobowym składzie.
 4. Zawodnik po ukończeniu 16 lat może grać w zespole seniorów . W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier ZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15 roku życia w razie zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia ZPN i zgody lekarza przychodni sportowo-lekarskiej na grę w seniorach
 5. Nie przestrzeganie przepisu zawartego w ust. 6 spowoduje weryfikację zawodów jako przegrane  0 : 3, na niekorzyść drużyny w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części występowała mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.

Nie dotyczy to sytuacji losowych w których nie można dokonać zmiany zawodnika młodzieżowego na zawodnika młodzieżowego, jak ukaranie zawodnika młodzieżowego czerwona kartką, kontuzji po wykorzystaniu limitu zmian lub rozgrywania zawodów w pomniejszonym składzie

 1.  Określenie „zawodnik nieuprawniony do gry” używa się wtedy, gdy wystąpi przynajmniej jeden z niżej wymienionych przypadków:

 a/  zawodnik w ogóle nie był zgłoszony;

 b/  zawodnik potwierdzony przez rodzimy BOZPN nie był uprawniony przez Wydział Gier  LZPN do gry w danym sezonie rozgrywkowym;

c/ w zawodach uczestniczył zawodnik, który w tym czasie powinien odbywać karę zawieszenia lub dyskwalifikacji;

d/ zawodnik nie posiadał dokumentu tożsamości;

e/ zawodnik, który rozegrał 2/3 ogólnej ilości spotkań w sezonie, w drużynie klasy wyższej swojego klubu  /patrz § 16 ust. c/;

f/ w zawodach wystąpił zawodnik, który przekroczył limit wieku dla danej kategorii wiekowej rozgrywek.

g/ zawodnik występujący pod obcym nazwiskiem

h/ udział w grze zawodnika nie wpisanego do sprawozdania sędziowskiego

i/ w zawodach uczestniczył zawodnik legitymujący się fałszywym dokumentem tożsamości z fotografią, odmawiający okazania dokumentu tożsamości oraz w sytuacji, gdy zawodnik wezwany w tej sprawie przez organ prowadzący rozgrywki – nie stawi się na posiedzenie tego organu.

j/  przekroczy limit czasu gry dla zawodnika do lat 19.

9.      Wydział Gier BOZPN może zawiesić lub cofnąć uprawnienia do gry zawodnika, za którego transfer definitywny lub czasowy nie została  uregulowana suma transferowa. Do czasu jej przekazania zawodnik nie może być transferowany czasowo lub definitywnie do innego klubu krajowego względnie zagranicznego.

10.  Wydział Gier BOZPN odmawia uprawnienia do gry  pozyskanych przez klub piłkarski zawodników krajowych lub zagranicznych do momentu uregulowania ostatniej zaległej kwoty transferowej wynikającej z wiążących ten klub umów pomiędzy członkami PZPN.

11.  Do klubów klasy okręgowej , klasy „A” i „B”  może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników  – cudzoziemców z państw Unii Europejskiej oraz spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacja pobytu w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizacje pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymania przez zawodnika pozwolenia na pracę lub też przyrzeczenia wydania takiego pozwolenia

12.  Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być potwierdzeni i uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki maja prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali pozwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę.

13.  Zawodnik -  cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizacje pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce.

14.  W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie. W meczu może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników – cudzoziemców z zastrzeżeniem o których mowa w pkt 12 - 14

 1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w grze muszą obowiązkowo posiadać ochraniacze (nagolenniki). Brak ochraniaczy spowoduje niedopuszczenie zawodnika do gry.

§ 8

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okienek transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

1.      od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku

2.      od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący.

2.      Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z    dwóch okresów transferowych (tzn. okienek transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

 1.  od 1 lipca do 30 września

 2.   od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący.

3.      Nadto w ciągu całego roku zawodnik może zmienić przynależność klubową w następujących przypadkach:

1.      w związku ze zmianą stałego miejsca zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika niepełnoletniego;

2.      w razie uzyskania zwolnienia z klubu ze względu na likwidację sekcji piłki nożnej w danym klubie;

3.      odejścia lub powrotu związanego  z rozpoczęciem lub zakończeniem czynnej służby wojskowej..

4.      Działacze, trenerzy i zainteresowani zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi przepisami dot. "piłkarzy amatorów" i kierować się nimi w swojej codziennej działalności.

§ 9

1.      Zawodnicy przystępujący do zawodów muszą bezwzględnie legitymować się następującymi dokumentami:

a/   aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez upoważnionego lekarza– badania lekarskie są ważne przez okres 6 /sześciu/ miesięcy, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań;

 b/ kartą zawodnika PZPN;

c/ do czasu otrzymania karty zawodnika PZPN - dowodem osobistym /tymczasowym dowodem tożsamości/ lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jednoznacznie tożsamość zawodnika (np. paszport, książeczkę wojskową, prawo jazdy, legitymację szkolną, legitymację studencką).

2.      Obowiązkowo sprawdzenia kart zgłoszeń i posiadania przez zawodników aktualnych kart zdrowia dokonuje sędzia zawodów przed meczem, odnotowując ten fakt w sprawozdaniu.

3.      Na żądanie kapitanów drużyn lub jednego z nich – sędzia zawodów zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości wymienionych zawodników na podstawie posiadanych dokumentów tożsamości wymienionych w ust. 1c niniejszego paragrafu. Przy sprawdzaniu są obecni kapitanowie obu drużyn. Sprawdzenie tożsamości zawodników powinno odbyć się przed zawodami,  ale w uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzone w przerwie zawodów lub po ich zakończeniu. Zamiar przeprowadzenia sprawdzenia tożsamości zawodników zgłasza sędziemu kapitan drużyny przed upływem regulaminowego czasu gry w czasie przerwy w grze. W każdym przypadku wynik sprawdzenia tożsamości sędzia wpisuje do sprawozdania a w przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika  -  fakt ten potwierdzają podpisem obaj kapitanowie.

 

a/ jeżeli sędzia dokona sprawdzenia tożsamości przed zawodami, to w przypadku  braku dokumentu tożsamości czyni  zawodnika  nieuprawnionym i powoduje niedopuszczenie go do zawodów do gry

b/ jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników odbyło się w przerwie zawodów, to zawodnicy z niesprawdzona tożsamością (wątpliwa tożsamość, brak dokumentu tożsamości) dalej uczestniczą w grze ze skutkami wymienionymi w ust. 4;

c/ jeżeli sprawdzenie tożsamości zawodników nastąpiło po zakończeniu zawodów, to wszyscy zawodnicy kończący  zawody - są zobowiązani stawić się do sprawdzenia ich tożsamości z dokumentami w przeciągu 10 minut po zakończeniu spotkania w miejscu wyznaczonym przez sędziego. Nie zgłoszenie się któregokolwiek z zawodników będzie traktowane jako nie potwierdzenie tożsamości, tj. nie uprawnienie do gry. Gdy przy sprawdzeniu wystąpią wątpliwości dot. tożsamości zawodnika lub braku dokumentu tożsamości spowoduje to skutki dla zespołu wymienione w pkt. d.

d/ zapisy w sprawozdaniu sędziowskim o fakcie wystąpienia wątpliwości tożsamości zawodnika lub braku dokumentu tożsamości wymienione w pkt. „b” i „c”  stanowią podstawę do przyznania walkoweru na korzyść przeciwnika, a jeśli wymienione braki wystąpią w obu zespołach – do ukarania obustronnym walkowerem.

 1. Brak któregokolwiek z wymienionych w ustępie 1 niniejszego paragrafu dokumentów spowoduje nie dopuszczenie zawodnika do zawodów jako nieuprawnionego do gry. Kiedy liczba niedopuszczonych do gry zawodników spowoduje zdekompletowanie zespołu poniżej 7 (siedmiu) zawodników – zawody nie zostaną rozegrane, a zespół zostaje ukarany walkowerem za niestawienie się do zawodów z własnej winy.

5.      Jeżeli sędzia zawodów nie dopełni wymaganych czynności zawartych w § 9 Wydział Gier BOZPN w przypadku opłaconego protestu w tej sprawie przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i wyda decyzję w zależności od rodzaju i stopnia naruszenia tych przepisów.

6.      W rozgrywkach  BOZPN legitymowanie się przez zawodnika, który nie ma ukończonych 18 lat  – ucznia,  nie przedłużoną ważnością legitymacji szkolnej nie stanowi postawy do przyznania walkoweru, zawody zostaną zweryfikowane zgodnie z wynikiem uzyskanym na boisku a na klub zostanie nałożenia kara finansowa określona w § 36 ust. 12

§ 10

1.      Kierownicy drużyn lub trenerzy zobowiązani są posiadać druki (sprawozdania sędziego – karty dla drużyn gospodarzy i gości), które starannie wypełnione muszą dostarczyć sędziemu  najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

2.      Do sprawozdania sędziowskiego przed zawodami należy wpisać czytelnie długopisem zawodników (maksimum 18 – w tym rezerwowych) drużyn rozgrywających zawody, obowiązkowo podając:

a/ nazwisko i imię

b/ numer na koszulce i numer karty zgłoszenia.

 

Zawodnicy rozpoczynający zawody winni być wpisani pod pozycjami od 1 do 11. Wszyscy obecni zawodnicy przy swoich nazwiskach składają własnoręczne podpisy, co potwierdzają własnoręcznie podpisem kapitan drużyny i kierownik (trener) drużyny Nazwiska kapitanów drużyn muszą być podkreślone i oznaczone skrótem kpt. Również przy nazwiskach bramkarza i bramkarza rezerwowego powinno znaleźć się oznaczeniebr.

3.      Zaleca się przydzielenie stałych numerów na strojach dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę są wpisywani do sprawozdania w kolejności do jedenastego miejsca włącznie, pozostali w dalszej kolejności. Numery na koszulkach zawodników muszą się zgadzać z numerami zapisanymi przy ich nazwiskach w sprawozdaniu. Dopuszcza się również tradycyjnie oznaczenie koszulek numerami od 1 do 11 u zawodników rozpoczynających grę oraz numery od 12 do 18 dla zawodników rezerwowych, gdy nie posiadają stałych numerów na całą rundę czy sezon.

4.      Numery na koszulkach powinny być wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki o wysokości minimum 30 cm. Tak by ich widoczność była możliwa z dalszej odległości, kapitan drużyny obowiązany jest mieć widoczną na ręce opaskę.

5.      Kierownik (trener) drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej jak 7 – miu, a każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika do 11 – tu musi natychmiast dopisać do sprawozdania, przy czym sędzia zastosuje odpowiednie procedury wymienione w § 9.

 

§ 11

1.      Zależnie od kategorii wiekowej drużyna w trakcie gry przez cały okres zawodów może wymienić:

1.      w rozgrywkach seniorów – 4 zawodników;

2.      w rozgrywkach juniorów, trampkarzy i młodzików – 7 zawodników.

2.      Każda wymiana zawodnika może nastąpić 1 raz w ciągu trwania zawodów bez prawa powrotu wymienionego zawodnika do gry w danym spotkaniu.  Przepis ten nie dotyczy młodzików gdzie dopuszcza się zmiany powrotne.

3.      Zamiar zmiany zawodnika do gry zgłasza kierownik (trener) drużyny sędziemu wręczając kartkę wyszczególniając: nazwisko i imię, minutę zmiany oraz numer na koszulce  zawodnika opuszczającego boisko i wchodzącego na boisko /zmiany odbywają się przy asystencie z czerwoną chorągiewką/

§ 12

1.      Za przewinienia i różne wykroczenia zawodników stosuje się kary dyscyplinarne zgodnie z przepisami zawartymi w aktualnie obowiązującym Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

2.      Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry za przewinienia polegające na :

a/ naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniem innych osób biorących udział w grze lub poza nią;

b/ wysoce nie sportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu lub poza nim.

Za w/wym. przewinienia jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary przez Wydział Dyscypliny BOZPN nie może brać czynnego udziału w żadnych zawodach piłkarskich.

3.      Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych otrzyma napomnienie (żółta kartka) zostaje automatycznie ukarany :

a/ karą pieniężną za                   3 ż.k          6 ż.k          9 .ż.k

- w klasie okręgowej               50,-zł       100,-zł       150,-zł

- w klasie "A"                          30,-zł         60,-zł       120,-zł

- w klasie "B"                          25,-zł         50,-zł       100,-zł

b/ przy czwartym napomnieniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

c/ przy siódmym napomnieniu – kara dyskwalifikacji 1 meczu

d/ przy dziesiątym napomnieniu – kara dyskwalifikacji 2 meczów

 e/ przy każdym kolejnym napomnieniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu oraz

 kara pieniężna w wysokości :

- klasa okręgowa     300,- zł;

- klasa „A”              250,- zł;

- klasa „B”              200,- zł.

4.      Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie wykluczony (czerwona kartka) wskutek otrzymania dwóch napomnień) żółta kartka), wlicza się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika. Jeżeli wskutek takiego przypadku będzie to dla zawodnika 3 i 4 lub 6 i 7 lub 9 i 10 kartka – zawodnik ten odbywa kary przewidziane w § 12 ust. 3 a i b, np. zawodnik przystępuje do meczu mając w rejestrze dwie żółte kartki i w meczu następnym wykluczony zostaje (czerwona kartka) w konsekwencji otrzymania dwóch żółtych kartek – wówczas ma zaewidencjonowane kolejną trzecią i czwartą kartkę i ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w § 12 ust. 3 a i b. Podobnie postępuje się w przypadku, gdy w takiej sytuacji zawodnik otrzyma 6 i 7 żółtą kartkę lub 9 i 10 żółtą kartkę.

5.      Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich i pucharowych do czasu wpłacenia nałożonej kary bezpośrednio do kasy lub na konto Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Bank Spółdzielczy-w Białej Podlaskiej nr.34802500070024280420000010 . Udział zawodnika w meczu przed uiszczeniem kary finansowej spowoduje ukaranie jego drużyny walkowerem.

6.      Rejestr kar i napomnień zawodników zobowiązany jest prowadzić każdy Klub (sekcja piłki nożnej).

7.      Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością spotkań nie wykonana w danej rundzie zostaje przeniesiona na kolejne mecze w rundzie następnej lub nowej edycji rozgrywek.

8.      Wydział Dyscypliny BOZPN nie przesyła do Klubów rejestru kar i napomnień.

§13

1.      Zawodnik nie ma prawa brać czynnego udziału w zawodach piłkarskich – mistrzowskich, pucharowych i towarzyskich – w okresie zawieszenia i dyskwalifikacji.

2.      W przypadku wystawienia do gry zawodnika, który został usunięty przez sędziego z boiska za przewinienia określone w § 12 ust. 2 a i b lub w okresie zawieszenia lub dyskwalifikacji, zostanie wymierzona kara : klubowi walkower, a zawodnikowi kara pieniężna zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

3        Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością spotkań za przewinienia popełnione w rozgrywkach mistrzowskich musi być wykona w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej klasie rozgrywek, do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach mistrzowskich.

4.      Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością spotkań za przewinienia popełnione w rozgrywkach pucharowych  musi być wykona w tych  rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach pucharowych.

§ 14

O fakcie usunięcia zawodnika z boiska na zawodach poza granicami Polski lub innych zawodach nie prowadzonych przez BOZPN, klub macierzysty tego zawodnika ma obowiązek zawiadomić o tym właściwy organ BOZPN.

§ 15

W przypadku powołania więcej jak trzech zawodników do reprezentacji LZPN lub PZPN wszystkich kategorii wiekowych, wydział gier może przełożyć zawody z urzędu lub na wniosek klubu.

§ 16

1.      Klub posiadający drużyny w różnych klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gier o mistrzostwo w poszczególnych klasach zgodnie z n/wym zasadami:

 a/  Jeżeli w tym samym terminie drużyna wyższej klasy rozgrywkowej rozgrywa spotkanie mistrzowskie, pozostali nie biorący udział w meczu zawodnicy tej drużyny mogą grać w zawodach klasy niższej;

 b/  Jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów mistrzowskich, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w grach niższej klasy w tym terminie, a prawo do gry w drużynie niższej klasy przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce mistrzowskiej tej klasy, nie więcej jak 3 zawodników.

 c/  Zawodnicy tracą prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 ogólnej ilości spotkań w sezonie rozgrywkowym w drużynie klasy wyższej.

d/ Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu w tym samym terminie jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry. Przepis powyższy zezwala bramkarzowi na grę w dwóch spotkaniach w tym samym terminie ale wyłącznie w bramce.

e/ Zawodnik do lat 19 w tym samym terminie może uczestniczyć w różnych zawodach swojego klubu w wymiarze czasu odpowiadającego jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony. Przepis ten nie dotyczy bramkarzy

2. Postanowienia określone w pkt 1 ust a – c nie dotyczą juniorów

§ 17

Zawodnik w rozgrywkach młodzieżowych  może grać o jedną kategorię wiekową wyżej, a  o dwie kategorie na podstawie zezwolenia lekarza na gre  (zaświadczenia) Przychodni Sportowo-Lekarskiej, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz zgody Wydziału Szkolenia BOZPN. Kopię zezwolenia (zaświadczenia) należy dołączyć do listy zawodników uprawnionych do gry w danej klasie rozgrywkowej. Oryginał zezwolenia (zaświadczenia) należy każdorazowo okazywać sędziemu

Rozdział IV

S ę d z i o w i e

--------------------

§ 18

Zawody mistrzowskie prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów BOZPN

§ 19

1.      Jeżeli wyznaczony przez Kolegium Sędziów BOZPN sędzia do prowadzenia zawodów z jakichkolwiek przyczyn jest nieobecny, kapitan drużyny gospodarzy musi na 5 minut przed wyznaczonym terminem (godzina rozpoczęcia zawodów) powiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go jednocześnie do przedstawienia swojego kandydata do prowadzenia zawodów.

2.      Kapitanowie obydwu drużyn uzgadniają pomiędzy sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów drużyn.

3.      Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu sędziowskim przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami obydwu kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania sędziowskiego z tych zawodów do Wydziału Gier odpowiedzialny jest organizator zawodów. W/w sprawozdanie powinno być dostarczone do Wydziału Gier lub przesłane pocztą w terminie 48 godzin po zawodach.

4.      Jeżeli z wyznaczonej przez Kolegium Sędziów BOZPN trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent uprzednio wyznaczony przez KS.

5.      Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu głównemu kandydata na sędziego asystenta.

6.      Każde zawody – niezależnie od zaistniałych przeszkód, opóźnień itp. lub niezgodności muszą być rozegrane jako mistrzowskie pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn rozegrania zawodów jako towarzyskie – jest nieważna.

§ 20

W przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w związku z wniesionym protestem przez klub, sędzia, który te zawody prowadził powinien stawić się na wezwanie Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny, Kolegium Sędziów oraz Związkowej Komisji Odwoławczej w celu złożenia wyjaśnień.

§ 21

1.      Po każdych rozegranych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia sprawozdania ściśle wg wymogów Kolegium Sędziowskiego PZPN, LZPN i BOZPN i przesłania go do BOZPN w ciągu 48 godzin po meczu.

2.      Kapitanom, trenerom lub kierownikom drużyn służy prawo wniesienia zastrzeżenia do protokółu sędziego na następujących zasadach:

- zastrzeżenie może być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze   zgłoszenia nie mogą być przyjęte, chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów. Zastrzeżenie musi być zbadane przez sędziego głównego a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy – czas na usuniecie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń jak również wydane zarządzenie ich usunięcia. Wpis ten podpisuje osoba wnosząca zastrzeżenie.

-  zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia pola gry, bramek, piłek, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny.

3.      Wymienione wyżej zastrzeżenia mogą być także zgłaszane przez klub w trybie pisemnego protestu omówionym w rozdziale V niniejszego regulaminu.

Rozdział V

Protesty i odwołania

--------------------------

§ 22

1.      Przy zgłaszaniui rozpatrywaniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

 W rozgrywkach prowadzonych przez BOZPN:

-         I instancją jest odpowiedni Wydział Gier lub Wydział Dyscypliny BOZPN;

-         II instancją jest Związkowa Komisja Odwoławcza.

2.      Odwołania od decyzji I instancji winny być wniesione do Związkowej Komisji Odwoławczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję w I instancji po uprzednim bądź jednoczesnym wpłaceniu kaucji odwoławczej.

3.      Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowego wykonania.

§ 23

Klub może na piśmie złożyć protest w terminie 48 godzin po zawodach do Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny BOZPN (I instancji) z jednoczesnym przesłaniem kopii protestu przeciwnikowi. Po tym terminie protestu nie uwzględnia się.

§ 24

1.      Klub wnoszący protest zobowiązany jest wpłacić kaucję protestową w wysokości podanej w     § 25 pkt 1, a w przypadku odwołania się od decyzji I instancji, wpłacić kaucję odwoławczą w wysokości podanej w § 25 pkt. 2.

2.      Brak dowodu wpłaty stanowiącej załącznik do protestu lub odwołania może być powodem jego odrzucenia bez rozpatrywania i udzielenia odpowiedzi. Organ właściwy do rozpoznania protestu lub odwołania, jeśli uzna, że protest lub odwołanie nie może otrzymać właściwego biegu wskutek nie zachowania warunków formalno-prawnych ( nie wpłacona kaucja),  wówczas przewodniczący wzywa stronę do usunięcia przyczyn zakreślając termin 7 dniowy. Nie usuniecie braków formalnych w określonym terminie spowoduje odesłanie pisma stronie bez rozpoznania.

§ 25

1.      Ustala się kaucję protestową w I instancji w wysokości dla:

- klasy okręgowej seniorów                - 200,- zł;

- Klasy „A” seniorów                          - 150,- zł;

- Klasy „B” seniorów                          - 100- zł;

- pozostałych klas rozgrywkowych      - 75,- zł

 

2.      Ustala się kaucję protestową w II instancji w wysokości dla:

- klasy okręgowej seniorów                - 250,- zł;

- Klasy „A” seniorów                          - 200,- zł;

- Klasy „B” seniorów                          - 150,- zł;

- pozostałych klas                               - 100,- zł.

- dla osób fizycznych                           - 150, - zł;

 

§ 26

W przypadku uwzględnienia wniesionego protestu kaucja podlega zwrotowi, zaś w przypadku nie uwzględnienia protestu – kaucja przepada na rzecz BOZPN.

Rozdział VI

Obowiązki gospodarza zawodów

----------------------------------------

§ 27

Gospodarz zawodów w piłkę nożną zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza,  pielęgniarki lub osoby przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na sprawozdaniu z zawodów. Brak opieki medycznej na zawodach spowoduje ukaranie gospodarza zawodów karą finansową w wysokości określonej w     § 36 ust.7.

§ 28

Gospodarz zawodów zobowiązany jest ponadto do posiadania na terenie obiektu sportowego przenośnej apteczki, noszy, kocy – umożliwiającej udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej.

§ 29

Gospodarz zawodów obowiązany jest zapewnić środek lokomocji w przypadku zaistnienia konieczności odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

§ 30

 1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zagwarantowania porządku i bezpieczeństwa przed, w czasie i po zakończeniu zawodów, zgodnie z Wytycznymi w sprawie bezpieczeństwa na stadionach – wydanymi przez BOZPN oraz przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Zagwarantowanie porządku i bezpieczeństwa polega w szczególności na:

a/  zapewnieniu dogodnego dojścia z szatni na płytę pola gry sędziom i zawodnikom;

b/  zapewnienia dogodnego dojścia kibicom do widowni, jak również łatwego jej opuszczenia;

c/  zapewnienia porządku i pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom,  trenerom, działaczom i zawodnikom drużyny gości;

d/  zapewnienia odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynie gości, delegatom władz piłkarskich, delegowanym na zawody dziennikarzom, fotoreporterom oraz innym właściwym osobom;

e/  wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych, którzy mają obowiązek czuwania nad zachowaniem publiczności, a w razie potrzeby usuwania widzów naruszających ład i porządek, w czasie i po zawodach. Porządkowi winni być oznaczeni opaskami bądź w przypadku imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych winni spełniać wymogi określone w tejże ustawie, a w szczególności w art. 16 i 17;

f/  zapewnieniu odpowiednich warunków socjalnych na terenie obiektu sportowego: pomieszczeń dla sędziów i zawodników drużyny gości;

§ 31

 1. Klub organizujący zawody ma obowiązek powołania odpowiednich służb porządkowych w niezbędnej ilości z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 20 marzec 2010 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Listę porządkowych gospodarz zawodów doręcza sędziemu głównemu przed zawodami.
 3. Lista winna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i nr. opaski bądź identyfikatora porządkowego.
 4. O każdych zawodach należy powiadomić odpowiednie Komendy Policji.
 5. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swych oficjalnych przedstawicieli, pracowników, trenerów i zawodników i ponosi z tego tytułu konsekwencje.

§ 32

 1. Na ławce rezerwowych, poza zawodnikami wpisanymi do sprawozdania sędziowskiego, może przebywać najwyżej 5 osób a mianowicie: trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz lub przedstawiciel służby zdrowia i masażysta.
 2. Wykaz osób znajdujących się na ławce rezerwowych musi być dostarczony sędziemu przed zawodami na specjalnym druku załącznika ( służącego również do nanoszenia adnotacji odnośnie kar indywidualnych udzielonych zawodnikom przez sędziego i terminie posiedzenia Wydziału Dyscypliny w przypadku wykluczenia zawodnika).
 3. kreślenie „pole gry i strefa bezpieczeństwa” oznacza teren wydzielony ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od uczestników zawodów.
 4. Strefa techniczna rozciąga się po 1 metrze z każdej strony wyznaczonego obszaru miejsc siedzących i sięga nie dalej jak 1 m. od linii bocznej.
 5. Oznakowanie nie jest wymagane do oznaczenia tej strefy.
 6. Tylko jedna osoba jest upoważniona do przekazania technicznych wskazówek i musi ona powrócić na swoje miejsce bezpośrednio po ich przekazaniu.
 7. Trener oraz inne osoby muszą pozostawać w granicach strefy technicznej z wyjątkiem lekarza i masażysty wkraczających na pole gry w czasie przerwy w grze za zgodą sędziego dla udzielenia pomocy kontuzjowanemu zawodnikowi.
 8. Trener oraz inne osoby znajdujące się w strefie technicznej muszą zachowywać się w sposób odpowiedzialny.
 9. Zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce rezerwowych.

§ 33

 1. W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom oraz ekipie drużyny gości – drużyna gospodarzy oraz organizator zawodów zobowiązani są zabezpieczyć im wystarczającą pomoc i ochronę.
 2. Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na obydwu drużynach i organizatorze zawodów.

§ 34

Przed rozpoczęciem zawodów, gospodarz zawodów obowiązany jest dostarczyć sędziom asystentom  -  2 chorągiewki o wymiarach 30 x 40 cm w barwach kontrastujących ze sobą,  oraz niezbędną ilość piłek potrzebnych  do przeprowadzenia zawodów ( minimum 3 piłki).

§ 35

 1. Kluby organizujące zawody piłki nożnej zobowiązane są do opłacenia kosztów delegacji sędziowskich i obserwatora – niezwłocznie po każdych zawodach.
 2. Klub, który po trzech kolejnych rozegranych zawodach piłkarskich (liczą się mecze u siebie jak i u przeciwnika) nie ureguluje należności za delegacje sędziowskie, będzie karany wycofaniem drużyny z rozgrywek.
 3. Ustala się limit delegowanych obserwatorów na zawody w poszczególnych klasach rozgrywkowych, których koszty delegacji ponoszą kluby:

a/  klasa okręgowa

- w rundzie jesiennej – 2 razy;

- w rundzie wiosennej – 3 razy.

b/ Klasa „A” :

- w rundzie jesiennej i wiosennej  po 2 razy;

c/  Klasa „B” –            - w rundzie jesiennej – 1 razy;

- w rundzie wiosennej – 2 razy.

§ 36

1.      Drużyna Klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

2.      Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów.

3.      Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:

a)      w przypadku rozegrania nie więcej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych meczów;

b)      w przypadku rozegrania  50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaję się walkowery dla przeciwnika.

4.      Za wstawienie do gry zawodnika nie zgłoszonego na dany sezon, odbywającego karencję względnie dyskwalifikację lub zawodnika pod obcym nazwiskiem – za każdego zawodnika kara finansowa wynosi:

- w rozgrywkach seniorów                                                  - 500,- zł;

- w rozgrywkach juniorów i pozostałych młodzieżowych- 200,zł.

 W przypadku nie stawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie – kara finansowa  wynosi:

- klasy okręgowej seniorów                - 500,- zł;

- klasy „A” seniorów                           - 350,- zł;

- klasy „B” seniorów                           - 250,- zł;

- juniorów przy klasie okręgowej         - 150,- zł;

- juniorów przy klasie „A”                   - 100,- zł;

- juniorów przy klasie „B”                   -   50,- zł;

- pozostałych młodzieżowych   -   50,- zł.

5.      Za wycofanie drużyny w trakcie sezonu piłkarskiego – kara finansowa wynosi:

- klasy okręgowej seniorów                - 1 000,- zł;

- klasy „A” seniorów                           -    700,- zł;

- klasy „B” seniorów                           -    500,- zł;

- juniorów przy klasie okręgowej         -    300,- zł;

- juniorów przy klasie „A”                   -    300,- zł;

- juniorów przy klasie „B”                   -    300,- zł;

- pozostałych młodzieżowych   -    100,- zł.

6.      Za brak opieki medycznej na zawodach piłkarskich – kara finansowa wynosi:

- seniorów wszystkich klas      - 200,- zł;

- młodzieżowych                     -   50,- zł.

7.        Za nie przygotowanie pola do gry – kara finansowa 200,- zł (dwieście ).

8.      Za wypisanie nieczytelnie nazwisk, imion i numerów kart zgłoszeń  zawodników w sprawozdaniu sędziowskim l  -  kara finansowa wynosi;

            - klasy okręgowej seniorów                - 100,- zł;

- klasy „A” seniorów                           -   50,- zł;

- klasy „B” seniorów                           -   40,- zł;

            - juniorów przy klasie okręgowej         -   40,- zł;

- juniorów przy klasie „A”                   -   30,- zł;

- juniorów przy klasie „B”                   -   20,- zł;

- pozostałych młodzieżowych   -   20,- zł.

9.      Za przełożenie zawodów na inny termin niż w zgłoszonym terminarzu rozgrywek – opłata wynosi dla:

- klasy okręgowej seniorów                 - 100,- zł;

- klasy „A” seniorów                           -   75,- zł;

- klasy „B” seniorów                           -   50,- zł;

- juniorów i  młodzieżowych    -   20,- zł.

10.  Za legitymowanie się przez zawodnika do 18 lat podczas zawodów nie przedłużoną legitymacją szkolną  w rozgrywkach BOZPN kara finansowa dla klubu wynosi:

- klasy okręgowej seniorów                 - 200,- zł;

- klasy „A” seniorów                           - 150,- zł;

- klasy „B” seniorów                           - 100,- zł;

- juniorów i  młodzieżowych    - 100,- zł

11.  Za odmowę wykonywania serii rzutów karnych w rozgrywkach młodzieżowych klub zostanie ukarany karą finansowa w wysokości  -  50,- zł.

12.  Kary finansowe nałożone muszą być wpłacone obowiązkowo w terminie 14 dni - bezpośrednio do kasy BOZPN lub na konto bankowe:

Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Bank Spółdzielczy - w Białej Podlaskiej nr.34802500070024280420000010

13.  W przypadku nie wpłacenia w podanym terminie 14 dniowym, na klub nałożone zostaną sankcje wynikające z Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Rozdział VIII

Kontakty zagraniczne

---------------------------

§ 37

 1. Kluby mogą nawiązywać kontakty międzynarodowe wg oddzielnych i aktualnie obowiązujących przepisów państwowych i związkowych.
 2. Kluby organizujące spotkania międzynarodowe, turnieje lub chcące uczestniczyć w takich spotkaniach za granicą w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich muszą uzyskać zgodę na przeprowadzenie lub uczestnictwo w imprezie Wydziału Gier BOZPN po akceptacji Wydziału Szkolenia  .
 3. Wnioski Klubów o zgodę jak w pkt 2 oraz o zmianę terminów spotkań mistrzowskich związanych z tym, powinny być złożone do BOZPN najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem imprezy.
 4. Wyklucza się możliwość udzielenia zgody na imprezy i zmiany terminów wymienionych wyżej w okresie trwania 3 (trzech) ostatnich kolejek spotkań mistrzowskich rundy rewanżowej (wiosennej)

Rozdział IX

Zasady awansu i spadków

---------------------------------

§ 38

Awanse

1.      Mistrz klasy "O" awansuje do IV ligi

-         W przypadku gdy mistrz klasy okręgowej nie zgłosi drużyny do rozgrywek w IV lidze to prawo gry uzyskuje   v -ce mistrz tej klasy rozgrywkowej.

-         Gdy v -ce mistrz klasy okręgowej nie będzie zainteresowany prawem gry w IV lidze lub nie uzyska licencji na grę w tej lidze prawo gry w IV lidze zajmie zespół IV ligi najwyżej sklasyfikowany w poprzednim sezonie z pośród drużyn spadających.

2.Mistrz klasy "A" awansuje do klasy "O"".

3.V - ce mistrz klasy "A" awansuje do klasy "O"

4.Mistrz klasy "B" grupy I i II awansuje do klasy "A".

5.Mistrz klasy okręgowej juniorów awansuje do II Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych.

Spadki

1.      Z klasy "O" do klasy "A" spada drużyna która zajmie 14 pozycję w klasie "O". Ilość drużyn spadających może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn spadających z IV ligi, w tym przypadku degradacji będą podane drużyny, które zajmą kolejne miejsca licząc od miejsca 13 w górę tabeli.

2.      Z klasy "A" do klasy "B" spada drużyna , która zajmie 12 pozycję w klasie "A". Ilość drużyn spadających może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn spadających z klasy "O", w tym przypadku degradacji będą podane drużyny, które zajmą kolejne miejsca licząc od miejsca 9 w górę tabeli.

§ 39

 1. W rozgrywkach seniorów i wszystkich klas młodzieżowych kolejność w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.

 

 1. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:
  1. przy dwóch zespołach:

a/ ilość zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami;

b/ przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi

bramkami w spotkaniach tych drużyn;

c/  przy dalszej równości – korzystniejsza różnica a następnie stosunek bramek we   wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;

d/  w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły

    zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, stosuje się wyłącznie zasady określone

    w pkt. a i b jeśli one nie przyniosą rozstrzygnięcia  ( nie rozstrzygną o kolejności)

    zarządza się spotkanie barażowe, które zostanie rozegrane na neutralnym terenie.

    Obsadę sędziowską zapewni Kolegium Sędziów BOZPN. Zawody odbędą się w  systemie pucharowym.

2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 1 ppkt a, b i c.

Rozdział X

Zasady rozgrywek

------------------------

§ 40

 1. Spotkania piłki nożnej w klasie okręgowej, klasie „A” i „B” seniorów rozgrywane są wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną. Zawody trwają 2 x 45 min z przerwą do 15 min

 

 1. Spotkania juniorów w klasie okręgowej, „A” i „B” Okręgowej Lidze Juniorów Młodszych  trwają 2 x 40 minut z przerwą do 15 min.

3.      Spotkania w Okręgowej Lidze Trampkarzy Starszych trwają 2 x 35 minut z przerwą do 15 minut. Zawodnicy występujący w tej kategorii wiekowej zawody rozgrywają piłką nr 5, w obuwiu dowolnym. Można stosować zmiany powrotne i oraz może występować do 2 dziewczyn.

4.      Spotkania w Okręgowej Lidze Młodzików Starszych trwają 2 x 25 minut z przerwą do 15 minut. Zawody rozgrywają piłką nr 4 w obuwiu miękkim (tzw. Lanki i korkotrampki, zezwala się na gre w trampkach), na polu gry o zmniejszonych wymiarach z bramkami o wymiarach 5 na 2 metry ustawionymi na początkowej linii pola bramkowego pełno wymiarowego pola gry. Rzuty karne wykonuje się z 9 metrów. Rzuty z rogu z linii pola karnego. Zmiany powrotne.

 

§ 41

Rozgrywki mistrzowskie prowadzone są systemem dwurundowym; mecz w rundzie jesiennej 2007 i rewanż w rundzie wiosennej 2008.. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania: u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.

Za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 (trzy) punkty, za remis 1(jeden) punkt, za przegraną 0 (zero punktów.

Podstawą przystąpienia do rozgrywek w sezonie 2010/2011 jest wpłata do BOZPN opłaty startowej, płatnej jednorazowo w terminie na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek lub w dwóch równych ratach,  każda  płatne na 14 dni przed rozpoczęciem każdej z rund w wysokości:

- w klasie okręgowej                                    -1 000,- zł;

- w klasie „A”                                                 - 800,- zł;

- w klasie „B”                                                 - 600,- zł;

- posiadające tylko zespoły w I i II LWJ      - 600,- zł,

- posiadające tylko zespoły WLTr                - 400,- zł

- posiadające tylko zespoły młodzieżowe    -  300,- zł.

- Uczniowskie Kluby Sportowe                    - 300,- zł.

§ 42

Zawody rozgrywane są ściśle według terminarza rozgrywek ustalonego przez Wydział Gier BOZPN.

§ 43

1.      W wyjątkowych wypadkach zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu lub za zgodą przeciwnika i aprobatą Wydziału Gier BOZPN. W żadnym wypadku zmieniony termin spotkania nie może przypaść na okres po zakończeniu rundy wiosennej rozgrywek mistrzowskich jak również z pomiędzy trzema ostatnimi terminami tej rundy. Wnioskodawca za przełożenie terminu meczu za zgodą przeciwnika wnosi do BOZPN opłatę w wysokości określonej w             § 36 ust 11 -  na 14 dni przed proponowanym terminem rozegrania zawodów.

2.      W żadnym przypadku zmieniony termin spotkania nie może przypadać po zakończeniu rozgrywek mistrzowskich.

3.      W terminarzu rozgrywek na rundę wiosenną Wydział Gier BOZPN wyznacza  jednakowe dla wszystkich drużyn seniorskich  terminy i godziny rozegrania 2 (dwóch) ostatnich kolejek spotkań.

4.      Nie stawienie się drużyny na zawody piłkarskie poza przyznaniem walkoweru dla drużyny przeciwnika, na klub zostaje nałożona kara finansowa w wysokości określonej w § 36 ust.5.

5.      Jeżeli z powodu awarii samochodu w drodze i braku możliwości dojechania na mecz do spotkania nie dojdzie, Wydział Gier BOZPN może zarządzić rozegranie tego spotkania w innym terminie.  Koszty delegacji sędziowskich pokrywa ten klub, który na mecz nie dojechał. Podstawą do wyznaczenia nowego terminu będzie informacja na piśmie klubu zgłoszona w ciągu 48 godzin od zdarzenia z opisem środków podjętych w celu dojechania na zawody oraz urzędowe potwierdzenie awarii przez policję, dyspozytora i postronnych świadków zdarzenia.

§ 44

Zawody nie rozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry..

 1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
 2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do zasady Wydział Gier PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokończenia (rozegrania) meczu ustalany jest w porozumieniu z organem lub jednostką organizacyjną PZPN lub właściwego związku.

   W drodze wyjątku, w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.

 1. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:

a.       Gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.

b.      Zespoły przystępują do dokończenia zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.

c.       W zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:

·        Którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,

·        Którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokończenia zawodów,

·        Którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub innych przyczyn.

d.      Zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokończenia zawodów, otrzymał ilość kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

 1. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego Wydział Gier BOZPN może podjąć decyzje o zmianie terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nie odbyte bez przyznawania punktów

§ 45

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach mistrzowskich seniorów uprawnione są do wymiany czterech zawodników przez cały okres trwania gry.
 2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach młodzieżowych wyszczególnionych w § 1 ust. 4 – 7  uprawnione są do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres trwania gry.
 3. Drużyny biorące udział w rozgrywkach młodzieżowych wyszczególnionych w § 1 ust. 8 – 10 uprawnione są do dokonywania zmian tzw. systemem hokejowym spośród wpisanych 18 zawodników do sprawozdania. Zawodnicy tych grup  nie mogą występować w drużynach innych w tym samym terminie
 4. Zmiana każdego zawodnika musi być potwierdzona wpisem do sprawozdania – zmiany dokonuje trener lub kierownik drużyny, na kartce wyszczególniając nazwisko, imię i numer zawodnika opuszczającego pole gry i zawodnika wchodzącego za niego oraz czas zmiany.
 5. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko 1 (jeden) raz w ciągu trwania zawodów, bez prawa powrotu wymienionego zawodnika do gry w danym spotkaniu.

§ 46

 1. Zawody należy zweryfikować jako przegrany 0 : 3 na niekorzyść:

a/ drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach;

b/ drużyny, która nie przygotowała pola do gry;

c/   drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

d/   drużyny, która przed zakończeniem zawodów zejdzie z pola gry lub ilość zawodników będzie mniejsza niż 7 (siedem);

e/   drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści pola gry w ciągu 2 (dwóch) minut;

f/    drużyny, której zawodnik, trener, członek kierownictwa przed, w czasie i po spotkaniu – czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody lub oficjalnego przedstawiciela BOZPN;

g/  drużyny, na boisku której kibic przed, w czasie lub po zawodach czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody lub oficjalnego przedstawiciela BOZPN;

h/ w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako przegrane 0 : 3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z naruszaniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich

i/ drużyny gospodarzy w przypadku, gdy na pole gry wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia na pole gry;

j/ drużyny, która nie dostarczy sędziemu wypełnionego sprawozdania ze składami zawodników (co najmniej 7);

k/ drużyny gospodarzy, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie jej uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 (dziesięciu) minut inną piłką, uznaną przez sędziego za nadającą się do gry;

l/ oraz w przypadkach określonych w § 7 pkt 9 ust c  niniejszego regulaminu;

ł/ drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się na tyle, że nie ma możliwości przeprowadzenia zawodów.

 1. W przypadku naruszenia przepisów przez obydwie drużyny jednocześnie, zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
 2. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli przyznany walkower – utrzymuje się wynik z pola gry z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.

Rozdział XI

Rozgrywki młodzieżowe

§ 47

 1. W sezonie 2010/2011  BOZPN będzie prowadził rozgrywki młodzieżowe w poszczególnych grupach wiekowych wymienione w  § 1 ust. 4 – 10  w niniejszym regulaminie.
 2. W rozgrywkach tych może uczestniczyć z danego klubu więcej jak jedna drużyna na zasadzie równorzędności.
 3. Jeżeli klub zgłosi więcej niż jedną drużynę do rozgrywek młodzieżowych w danej grupie wiekowej, to powinien przedstawić w BOZPN listy zawodników celem uprawnienia ich do gry w sezonie 2010/2011 oddzielnie dla każdej drużyny. Drugiej i następnej drużynie nadać dodatkowe nazwy (oznaczenia) indentyfikacyjne, takie same we wszystkich klasach rozgrywek młodzieżowych.
 4. Zawodnicy uprawnieni do gry w jednej drużynie danego klubu nie mogą występować w innej drużynie biorącej udział w tej samej klasie rozgrywkowej tego klubu.
 5. Wszyscy zawodnicy biorący udział w grze muszą obowiązkowo posiadać ochraniacze (nagolenniki). Brak ochraniaczy spowoduje niedopuszczenie zawodnika do gry.
 6. We wszystkich klasach rozgrywek młodzieżowych obowiązuje zasada wykonania po zawodach serii rzutów karnych ( po 5 dla każdej drużyny). Fakt ten odnotowuje sędzia w sprawozdaniu z zawodów podając wynik, który nie ma wpływu na końcowy wynik zawodów. Za Odmowę wykonania serii rzutów karnych przez drużynę lub drużyny Wydział Dyscypliny BOZPN wymierzy  karę finansową  przewidzianą w  § 36 ust. 13.
 7. Niezależnie od kar przewidzianych w przepisach gry w piłkę nożną sędzia zawodów w celach wychowawczych we wszystkich młodzieżowych rozgrywkach może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres  3-5-10 minut. Czwarte okresowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry poprzez pokazanie czerwonej kartki.
 8. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie może w tych samych zawodach wprowadzić w jego miejsce innego zawodnika.
 9. Karę dyscyplinarną dla zawodnika rozgrywek młodzieżowych wykluczonego z gry za czwarte wykroczenie czasowe lub ukaranego czerwoną kartką orzeka Wydział Dyscypliny BOZPN.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

------------------------------

§ 48

 1. BOZPN nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z organizacją zawodów.
 2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach BOZPN maja obowiązek ubezpieczenia zawodników biorących udział w rozgrywkach od nieszczęśliwych wypadków.
 3. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie i obowiązują Uchwały Zarządu PZPN, LZPN i BOZPN oraz przepisy gry w piłkę nożną aktualnie obowiązujące. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Prezydium Zarządu BOZPN.
 4. Integralną częścią Regulaminu są terminarze rozgrywek na sezon 2009/2010 oraz zamieszczone w nich wykazy drużyn uczestniczących w rozgrywkach o mistrzostwo w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
 5. Przełożenie spotkania z urzędu na inny termin może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia masowego zachorowania zawodników podstawowego składu drużyny, potwierdzone przez Stację Epidemiologiczną (SANEPID) stosownym dokumentem.
 6. Po rozpoczęciu rozgrywek sezonu 2010/2011 nie będą przyjmowane dodatkowe zgłoszenia drużyn do żadnej z klas rozgrywkowych prowadzonych w oparciu o niniejszy regulamin.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo  BOZPN oraz wszystkie Wydziały i Kolegium Sędziów BOZPN.

      Sierpień 2010 r.                                                         

Za Zarząd BOZPN

                                                                       Prezes   Witold Wójtowicz

KONIEC RUNDY JESIENNEJ

Reklama

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

Tabela ligowa

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Lutnia Piszczac 6:2 LKS Milanów
Unia Żabików 1:1 ŁKS Łazy
Kujawiak Stanin 1:1 Olimpia Okrzeja
Huragan Międzyrzec Podlaski 1:2 Sokół Adamów
Grom Kąkolewnica 8:0 Tytan Wisznice
Unia Krzywda 1:0 KP Granica Terespol
Bizon Jeleniec 4:1 KS Bad Boys Zastawie

AKTUALNOŚCI

REKLAMA DLA MIASTA TERESPOL

I OKOLIC

 

Ankiety

Czy jesteś za tym aby budynek do nagłaśniania:

RUGBY- UNIA BRZEŚĆ/TERESPOL

LISTOPAD 2018

 

 

Statystyki drużyny

Gdzie trafił szalik

        szalikgranica@interia.pl

OBSADA SĘDZIOWSKA

OBSADA SĘDZIOWSKA

 

 

 

2018

 

 

 

Losowa galeria

TURNIEJ HALOWY W TERESPOLU 15.12.2012 rocz.2000
Ładowanie...

Wizyty